5 Jun 2010

Despre aşa-numita "tradiţie"...

"tradiţia" (sic!) nu este decât o grădină de arbori genealogici modificaţi genetic, cultivaţi şi îngrijiţi de "grădinarul" revizionist al parvenitismului - un individ violent, avar şi lipsit de orice scrupule, dar îndeajuns de cultivat el însuşi şi de viclean cât să încerce să şteargă urmele "albăstririi" sângelui seminţiei sale... cu religii, monarhii absolutiste şi alte culte defuncte asemănătoare!

No comments: