24 Oct 2012

Che Casino Capitalism - Capitolul 2,5: Cea de-a Doua Revoluţie (prea mult-aşteptată de căpşunarii mioritici!) a Capitalismului de Cumetrie (Crony Capitalism)

Puncte pe Ordinea de Zi: Apel la Raţiune

  1. Scopul nr. 1: Să furnizăm actorilor sociali, Oamenilor transformaţi în biete Resurse Umane, Acte de Identitate Noi, de Cetăţeni ai Societăţii Civile Româneşti.
  2. Scopul nr. 2: Să oferim un „Fir al Ariadnei“, destinat orientării prin labirintul comportamentelor umane, pentru alegerea celor mai bune căi de acţiune socială pentru emanciparea umanităţii de sub paradigma liberalismului utopic.
  3. Scopul nr. 3... Nu Scuză Mijloacele... de reeducare a individului hiperegoist, transformat într-o fiinţă sociopată, preocupată, mai presus de orice, să îşi atingă propriul interes îngust si autodistrugător...
Definirea termenilor:
  • "Libertate": a. "frumuseţea morală a societăţii civile"; b. "decomercializarea, depolitizarea şi demistificarea naraţiunilor politice, economice, sociale sau religioase"; c. "identificarea şi tragerea la răspundere a agenţilor şi agenţiilor corporatiste ale capitalismului de cumetrie autohton"

... aşteptăm propuneri pentru completarea listei!... aşteptăm mult şi bine oare?


Icelanders back first ‘crowdsourced constitution’

No comments: