12 May 2012

Che Casino Capitalism!

picture by John Wardell

At Stake?

 


T.S. Eliot’s “The Hollow Men” has to be one of the starkest reminders of the terminal spiritual alienation afflicting the contemporary individual’s condition... For over five centuries, the Western capitalist machinery has been colonising, raping and pillaging under the pretense of “civilising” other much older civilisations…

The implosion of the “Shylockian” economics' paradigm and the hollowness of this commercialised era of hyper-inflated exchange value may be the soundest reasons for my calling it The Age of Ghost-Modernism.

The boom-bust-ic credit and interest Ponzi schemes of unsustainable growth - turning humans into human resources, consumeristic clones or mere canon-fodder for the Military-Industrial Complex’s Permanent War Economy - have finally reached their Marxian prediction.

Whilst doing their utmost to delay the sistem's inevitable denouement, capitalism’s shareholding agents are simultaneously employing distracting new media outlets while codifying the human species’ most primary instincts (such as greed, violence and other sociopathic traits) to mask the propensity to use all available means in this most selfish and pointless quest for ever larger profits.

The current economic crisis is slowly revealing how its corporate profit-seeking perpetrators (whom I've described before as “utopian liberal agents”) have unleashed a barrage jamming of morally and ethically bankrupt signifiers (reducing critical thinking to its lowest common denominator) whilst promoting an ecocidal cult of “free” marketeering economics (which disfigures the environment while fragmenting society) as the ultimate meta-narrative to be had.

Among sunch weapons of mass distraction employed to jam people’s critical thinking abilities, the new media “social” platforms, such as Twitter (reducing people’s argumentative abilities to 140 characters-long slogans!) or Facebook (aka Fakebook or, better still, Faecesbook) are some of the most effective.


Unwilling to succumb to the perversity of the Faecesbook machinery, drowning-out critical thinking in a sea of gormless, mostly private (at best, local) concerns, in a tabloid rendition of the Babel Tower cacophony through the use of its "news" feed gimmick, I couldn't help but release a virtual salvoe against its virtual yet no less perverse bows, shot in a wishful-thinking attempt to Occupy this commercial platform and turn it into a real Agora for social change…

Despite being painfully aware of its uselessness, it still wanted this protest to be a reality-check for those Romanians identifying themselves as "monarchists", an antidote to their raucous clamour for their idols: blue-blooded (err, rather funny blood type, init?), tax-avoiding, hereditary "civil servants"...

via Occupy Corporate Capitalism/ Ocupaţi Capitalismul de Cumetrie... Fairy tales (poveşti nemuritoare) or furry tales, tall tales, what have you... religioase, ideologice, prozelitizatoare sau născătoare de spaime existenţiale, poveşti care ne transformă din fiinţe raţionale, în sclavii propriilor minciuni!... Domnul-Zeu, "creatorul" Pământului, acum... 6000 de ani (muaha-ha-ha!), într-un moment de cruntă plictiseala (deh, angoasele eternităţii!)......

Alte detalii, cusute cu aţă albă: Adam şi "coasta" sa fracturată, Eva, umblând sexy-dezbrăcată prin "Raiul" situat în stratosfera cu ozonul subţiat dintr-atâta poluare; Extraterestrul sfânt şi "Fecioara" hymenală; căsătorii aranjate (că doar nu întâmplător spun unii australieni, "Jesus was a hard act to follow"!...), patimi moderne şi chinuri medievale, urmate de levitaţii private (Beam me up, Scotty!) şi alte demonstraţii "ştiinţifice" ale efectului de turmă...

Apoi, urmează colonialismul Occidental "civilizator" şi monarhiile constituţional-neplătitoare de taxe - că, deh, "aleşii" Domnului-Zeu (regii, reginele şi odraslele lor princiare nu trebuie să-şi tulbure seninătatea de "funcţionari publici ereditari" cu problemele electorale cu care se confruntă puţin... Putin, securistul patriot al 'mamei Rusii'!) au grupa de sânge "Albastru +"... către violet!

Violetul "slujitorilor" (pedofili ai...) Domnului-Zeu, ceilalţi scutiţi de plata taxelor care susţin existenţa statului, a educaţiei, sănătăţii, reţelelor de transport şi restul bunurilor publice în baza cărora putem pretinde că suntem fiinţe sociale...

Şi uite aşa ajungem la "sfârşitul istoriei", propovăduit de ideologii capitalismului corporatist/ de cumetrie, a exploatării omului prin cămătăria creditului şi dobânzii, a transformării sale în resursă (dezumanizată), credincioasă şi ascultătoare, o simplă piesă de schimb peste care se va pogorâ "duşul de aur" şi "blenoragia bunăstării" (aşa-numitul trickle-down effect)...

Fericiţi cei săraci cu duhul... şi cu acces la internet! V-a plăcut "povestea"?

"Before you can break out of prison, you must first realize you're locked up."
No comments: